22 januari 2023

Wie gaat er mee naar 'the making of' Hercules Rhijngeestus?

Het beeld Hercules Rhijngeestus dat op het grasveld van Park Landskroon in Oegstgeest aan de Rijn (Nieuw-Rhijngeest) een plek gaat krijgen, heeft van de gemeente Oegstgeest zonder bezwaar zijn omgevingsvergunning gekregen. Kunstenaar Folkert de Jong kan nu echt met de productie van het bijna 4 meter hoge beeld beginnen.
Bewoners, scholieren en andere geïnteresseerden, die belangstelling hebben dit proces van dichtbij te volgen kunnen mee op ‘excursie’ naar de studio van Folkert de Jong en de gieterij. Aanmelden kan bij de voorzitter van de bewonersvereniging, Ida Petter idapetter@gmail.com onder vermelding van je naam en telefoonnummer. Als je tijdens de excursie foto’s of videofilmpjes maakt, kunnen deze worden gebruikt voor de film die straks via een QR-code bij het beeld te vinden zal zijn.

 

Folkert de Jong werkt nu aan het definitieve model op maat, geen sinecure als je bedenkt dat het beeld 3 meter 80 hoog wordt. Bij gieterij Kemner in Cuijk nabij Nijmegen wordt Hercules Rhijngeestus in delen in aluminium gegoten om deze later aan elkaar te lassen. Daarna wordt het beeld met kleurcoating afgewerkt. Een spectaculair proces. Transport en plaatsing volgt in de zomer.

 

Het beeld Hercules Rhijngeestus verbeeldt de Limes, de Oude Rijn, noordgrens van het Romeinse Rijk. De Romeinen wilden niet langer tegen de opstandige Germanen blijven vechten. De plaats in Park Landskroon aan de Oude Rijnsburgerweg waar de mythische Germaanse leider komt, is samen met bewoners, ambtenaren, de wethouder van Cultuur en de kunstenaar gekozen. De plek was al eerder op mogelijk archeologische vondsten onderzocht en is voor Hercules Rhijngeestus vrijgegeven.

 

Het idee om een werk van beeldende kunst in Nieuw-Rhijngeest te plaatsen is vanaf het begin ontwikkeld in samenspraak met de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn, inmiddels opgegaan in bewonersvereniging park Landskroon & Nieuw-Rhijngeest. Cultuurfonds Oegstgeest en Vereniging Oud Oegstgeest, inmiddels Historische Vereniging Oegstgeest, hebben de grens van het Romeinse Rijk, de Oude Rijn, als uitgangspunt genomen. Dit past in het subsidiebeleid van de provincie Zuid-Holland: de Limes is inmiddels UNESCO Werelderfgoed. De uitvoerende bedrijven en belangrijke fondsen hebben ook financieel bijgedragen. VOF Oegstgeest aan de Rijn (samenwerkingsorgaan van BPD Ontwikkeling en de gemeente Oegstgeest) fungeert als opdrachtgever van het kunstwerk.

 

Hendrik Muller Fonds reageerde positief op het ambitieuze plan en ook Mondriaan Fonds is lovend over Folkert de Jongs Hercules Rhijngeestus. De aandacht voor educatie en publieksbegeleiding vond Fonds 1818 het belonen waard. Bijzonder is een particuliere schenking, speciaal bedoeld voor het maken van de film die straks de geschiedenis en het maakproces zal toelichten via de QR-code.