25 april 2018

Werkzaamheden fietsbrug Oude Rijn eind april 2018 van start op locatie!

Na de feestelijke starthandeling van 8 maart jl. gaat aannemer Strukton Infratechnieken vanaf eind april de eerste werkzaamheden op locatie in Oegstgeest aan de Rijn uitvoeren.

Donderdag 26 april wordt de heistelling aangevoerd en op maandag 30 april opgebouwd. Aansluitend worden alle heiwerkzaamheden uitgevoerd. Op de luchtfoto hieronder, zijn de werkzaamheden schematisch aangegeven.
Schematisch is de volgorde van de werkzaamheden als volgt:

 

Locaties 1: Landhoofden
Aan beide zijden van de Oude Rijn worden palen geheid om de landhoofden te kunnen maken. De landhoofden dragen een deel van de toekomstige brug en hierover komt het fietspad.

 

Locatie 2: Tussensteunpunten + remmingwerken
In de Oude Rijn worden 2 tussen steunpunten gemaakt waar de brug op zal rusten. Deze tussen steunpunten bestaan elk uit een groep palen met een betonnen basis. Om het beton te kunnen storten, wordt er rond elke groep palen een tijdelijke 'damwandkuip' geplaatst. Deze kuip wordt leeggepompt om de betonnen basis te maken. Wanneer het beton is gestort, worden de damwanden weer verwijderd. De palen van de tussen steunpunten gaan ze heien, omdat deze voldoende draagkracht moeten hebben. De damwanden kunnen ze trillen want deze dienen om het water tijdelijk tegen te houden.

 

Locaties 3: Wachtplaatsen
Aan beide zijden van de brug maken we wachtplaatsen voor schepen die de brug willen passeren. Deze zien er ongeveer hetzelfde uit als de remmingwerken, maar omdat deze minder draagkrachtig hoeven te zijn, trillen ze de palen voor de wachtplaatsen in plaats van heien.Deze werkzaamheden worden dicht bij de woningen uitgevoerd. Op basis van de hinder analyse is besloten om bij de woningen aan buitenwater 23-34 vooraf een nulmeting uit te voeren. De bewoners ontvangen hiervoor een brief van de Hanselman groep voor een afspraak en verdere uitleg.

 

Locatie 4: Oeverbescherming (niet aangegeven op de luchtfoto)
Tenslotte worden aan de Katwijkse zijde damwanden langs de oever getrild om deze te beschermen. Aan de Oegstgeest-zijde is dit eerder dit jaar al uitgevoerd.

 

Planning
Stukton verwacht de heiwerkzaamheden in ongeveer 6 weken uit te voeren, startend in de week van maandag 30 april, zodat een deel in de meivakantie plaats kan vinden. De scholen ondervinden hierdoor minder hinder van de werkzaamheden. De tijdelijke damwanden rond de tussen steunpunten zullen in juli 2018 weer eruit worden getrokken. Ook hier streeft Strukton ernaar om dit tijdens de zomervakantie uit te voeren.

Mocht u meer informatie willen over het project of heeft vragen, dan bent u van harte uitgenodigd bij het inloopspreekuur op de eerste maandag van de maand om 11.00 uur in de bouwkeet aan de Oegstgeestzijde. In verband met de meivakantie is het eerstvolgende spreekuur op maandag 4 juni. U kunt ook informatie over de bouw vinden op facebook: www.facebook.com/FietsbrugOudeRijn