29 mei 2019

Donderdag 13 juni inloopavond woningbouw Nieuw-Rhijngeest Zuid

Het vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden heeft plannen om woningbouw te laten realiseren in Nieuw-Rhijngeest
Zuid. Het gaat om een zone tussen het (toekomstige) bedrijventerrein Nieuw-Rhijngeest Zuid en het woongebied
Oegstgeest aan de Rijn. Om de woningbouw daar te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Als
eerste stap bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld.
Hierover wil het vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden en de gemeente Oegstgeest u graag nader informeren.

 

Er is een inloopavond op donderdag 13 juni a.s. van 19.30 - circa 21.00 uur in Hilton Garden Inn.

 

De uitnodiging hiervoor leest u hier.