Laatste nieuws - Blog

Fase 1

 

Op vrijdag 19 oktober 2018 is fase 1 afgerond.

 

Update 13 september 2018

 

Maandag 17 september start fase 1 van de herinrichting Oude Rijnsburgerweg.

Dit betreft het gedeelte vanaf de kruising Oude Rijnsburgerweg - Rustenburgerpad tot aan de kruising van de Iepenrode. Je kunt gedurende circa 8 weken niet over dit stuk heen rijden, lopen of fietsen.

Op maandag 17 september en dinsdag 18 september zullen er twee verkeersregelaars aanwezig zijn, die het verkeer begeleiden i.v.m. de omleiding voor deze eerste fase.

Een verkeersregelaar staat vlakbij HETDOK, op de kruising Iepenrode – Rustenburgerpad en de andere staat op de Oude Rijnsburgerweg ter hoogte van Arendsduin.

Op onderstaande plattegrond, zie u de omleidingsroute aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid bij de Brede school HETDOK

Er is overleg geweest met een vertegenwoordiging van de Brede school, kinderopvangorganisatie SKO, Dura Vermeer, gemeente Oegstgeest en de wijkagenten om de veiligheid van de kinderen (en hun ouders/begeleiders) qua verkeer zo goed mogelijk te organiseren tijdens de herinrichting van de Oude Rijnsburgerweg. Voor de veiligheid en bereikbaarheid van Brede school HETDOK zal in week 36 (in de week van 3 september) tot en met week 37 (vrijdag 14 september) via het bord route ‘X’ de omleidingsroute bij de school worden aangegeven. Ook de school zelf zal hier informatie over gaan verstrekken. Een dringende oproep aan de wijkbewoners is om kinderen zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar de school te begeleiden. En als je (toch) met de auto komt, parkeer dan in de daartoe bestemde parkeervakken!