Laatste nieuws - Blog

Algemene informatie

 

Update 13 mei 2019

De herinrichting van de Oude Rijnsburgerweg is tot en met fase 9 afgerond.

 

Update: 3 september 2018

 

Op maandag 17 september 2018 gaat Dura Vermeer starten met het realiseren van de definitieve inrichting van de Oude Rijnsburgerweg fase 1. De herinrichting van de Oude Rijnsburgerweg verloopt in fasen. Fase 1 (de start) loopt vanaf de kruising Oude Rijnsburgerweg - Rustenburgerpad tot aan de kruising van de Iepenrode. Bij de plattegrond hieronde ziet u ook de volgende fases aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning

• Fase 1 17 september t/m 16 november 2018 - Vanaf de kruising Oude Rijnsburgeweg - Rustenburgerpad tot aan de kruising van de Iepenrode

• Fase 2 19 november t/m 7 december 2018- Vanaf de kruising van de Iepenrode tot de kruising Arendsduin

• Fase 3 10 december t/m 21 december 2018 – Vanaf de kruising Arendsduin tot t/m de kruising Drie Gebroeders / Twee Gezusters

• Fase 4 7 januari t/m 8 februari 2019 – Vanaf de kruising Drie Gebroeders / Twee Gezusters tot aan de kruising Vliegend Hert /Vergulde Draak

• Fase 5 11 februari t/m 8 maart 2019 – Vanaf de kruising Vliegend Hert / Vergulde Draak t/m de kruising Jachtrust / Griffioen

• Fase 6 11 maart t/m 22 maart 2019 – Vanaf de kruising Jachtrust / Griffioen t/m de inrit mandelig terrein (binnen parkeerplaats Griffioen/ Wassende Maan / Schoonzicht)

• Fase 7 25 maart t/m 5 april 2019 - Vanaf de inrit mandelig terrein (binnen parkeerplaats Griffioen/Wassende Maan/Schoonzicht) tot aan kruising Schoonzicht

• Fase 8 8 april t/m 19 april 2019 Kruising Oude Rijnsburgerweg/Schoonzicht

 

Per fasering zal de eerste dag en /of de eerste twee dagen een verkeersregelaar/ verkeersregelaars worden ingezet, die het verkeer begeleiden i.v.m. de omleiding voor de nieuwe fase.

Er wordt een omleiding gemaakt zodat de wijk op een goede manier wordt ontsloten. De rijroute voor inkomend verkeer kunt u volgen via het gele bord ‘R’, dat in de wijk staat aangegeven. De uitgaande route kunt u volgen via het bord ‘Z’.

 

Parkeren en handhaving

Er is een dringend beroep vanuit Handhaving om te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet op de trottoirs. Het blokkeren van de openbare weg is verboden. Zeker nu het grote project herinrichting Oude Rijnsburgerweg gaat starten zal hier strenger op gehandhaafd worden! Zoals u begrijpt heeft een ieder direct overlast wanneer op de weg of op de trottoirs wordt geparkeerd. Wij hopen op uw medewerking.

 

Arriva

Vanwege de herinrichting van de Oude Rijnsburgerweg rijdt lijndienst 37 tot medio de tweede helft van 2019 niet meer door de wijk. Zodra bekend is, wanneer de dienstregeling wordt hervat, zullen wij u via onze communicatiekanalen op de hoogte stellen.

 

Actuele informatie

Voor informatie over de fasering en planning van de herinrichting van de Oude Rijnsburgerweg, gaan wij u onder andere informeren via nieuwsflitsen/brieven, de website op www.oegstgeestaanderijn.nl en dan onder het tabblad ‘Herinrichting Oude Rijnsburgerweg’. Hier zullen we de informatie over dit project zo actueel mogelijk houden. Ook via onze social media kanalen houden wij u op de hoogte! Volg ons via Twitter (@OegstgeestRijn) en/of Facebook (@oegstgeestaanderijn)

 

Inloopspreekuur

De bouwers van de wijk zijn zich bewust van de overlast die dit project met zich mee kan brengen en proberen deze tot een minimum te beperken. De veiligheid van bewoners en bezoekers en uiteraard ook van de (schoolgaande) kinderen staat voorop. En ook de bereikbaarheid van uw woning is een zeer belangrijk aandachtspunt.

 

Als u vragen/opmerkingen heeft over de herinrichting en de omleidingsroute(s) mailt u deze dan naar oegstgeest@duravermeer.nl U kunt ook bellen met de heer Michel Belt op nummer (06) 34 00 10 38.
Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Kom dan gerust langs op ons ‘inloopspreekuur’. U bent op woensdagen tussen 14.00 -15.00 uur van harte welkom in de bouwkeet van Dura Vermeer. Deze bouwkeet vindt u aan de Rhijnhofweg ter hoogte van nummer 10. Let u alstublieft daar ook goed op voor het bouwverkeer en overige verkeer dat daar rijdt.

 

Update 16 november 2018

Vanaf woensdag 21 november 07.00 uur tot vrijdag 23 november 16.00 uur wordt de doorsteek tussen de Oude Rhijnhofweg en de nieuwe Rhijnhofweg geasfalteerd. Hierdoor wordt de doorsteek tijdelijk voor al het verkeer afgesloten. Verkeer wat bij de Wikkenburg moet zijn, zal worden omgeleid. De bewoners ontvingen een brief van Dura Vermeer. U kunt hem hier nalezen.

 

 

Update 29 oktober 2018
Bij de gemeente Oegstgeest kwamen vragen binnen over de bomenkap aan de Oude Rijnsburgerweg.

Een aantal bewoners ontving hierover een brief.

U kunt de brief hier downloaden.

 

Update 1 oktober 2018

In verband met de werkzaamheden aan de Rhijnhofweg, heeft de gemeente Oegstgeest aan de bewoners van een aantal straten in onze wijk vandaag (maandag 1 oktober) een brief verspreid. Hierin staan de tijdelijke aanbiedplaatsen - met rode stippen op de plattegrond - voor de vuilcontainers aangegeven.

U kunt de brief hier downloaden.

 

Update 25 september 2018

Vanaf woensdag 3 oktober starten er ook werkzaamheden aan de Rhijnhofweg. Ook hier zal sprake kunnen zijn van enige verkeershinder en 'parkeeroverlast' ivm de afsluiting van delen van deze weg.

De bewoners van de betreffende straten ontvangen van Dura Vermeer een informatiebrief.

Wilt u deze ook lezen?

U kunt de brief hier downloaden. En ook de bijlage (kaartje).

 

Update 10 september 2018

Bewoners die een dakkapel willen plaatsen kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente Oegstgeest. Telefonisch contact is ook mogelijk; bel 14071 (tussen 09.00 - 12.00 uur) en vraag naar een medewerker van de Afdeling Bouw en Woningtoezicht.

 

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Kapot wegdek? Losliggende stoeptegel? Een omgewaaide boom? Kapotte prullenbak? Maak een melding openbare ruimte.